FVE European Veterinary Profession Study. Kartläggning av Europas veterinärkår

Över

14500

veterinärer deltog

Nyckeltal för

veterinär verksamhet

inom Europa

Veterinärers

arbetssituation och

utvecklingsmöjigheter

Ladda ner undersökningen här och se resultaten

Bästa sättet att förutspå framtiden är att skapa den