Druga Raziskava FVE o veterinarskem poklicu v Evropi

Sodelovalo je več kot

14.500

udeležencev

Prikazani so tržni

kazalniki in ključna

tržna dejstva

Strokovni razvoj

in dobro počutje

veterinarjev

Prenesite Raziskavo FVE tukaj in dobili boste dostop do rezultatov

Najboljši način napovedovanja prihodnosti je, da jo ustvarite