Друго “ФВЕ” (Федерација Ветеринара Европе, “FVE”/ Federation of Veterinarians of Europe) истраживање о ветеринарској професији у Европи

Више од

14.500

учесника

Стање ветеринарске струке на тржишту рада и кључне чињенице

Професионални развој ветеринара и задовољство на послу

Преузмите овде ФВЕ анкету и упознајте се са резултатима

Најбољи начин за предвиђање будућности је да је сами креирате