Δεύτερη μελέτη της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κτηνιάτρων (FVE) για το κτηνιατρικό επάγγελμα

Περισσότεροι από

14.500

συμμετέχοντες

Βασικοί δείκτες

και καίρια δεδομένα

της αγοράς

Ποιότητα και εξέλιξη

του κτηνιατρικού

επαγγέλματος

Κατεβάστε την έρευνα της FVE εδώ και αποκτήστε πρόσβαση στα αποτελέσματα

Ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψεις το μέλλον είναι να το δημιουργήσεις ο ίδιος