Teine Euroopa loomaarsti elukutse uuring

Üle

14 500

osalenu

Olulisimad

turuindikaatorid

ja faktid

Loomaarsti

professionaalne

heaolu ja areng

Uuringu tulemused leiate SIIT

Parim viis tulevikku ette näha on seda ise luua